Rekisteriseloste 14.2.2022

Rekisterinpitäjä:

Lankatalo Tapion Kauppa Ky (y-tunnus:2440319-7)

Oikotie 4,61980 Päntäne

Puh. 0400 362 416

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Ville Nevanpää

info@lankatalo.net

Rekisterin nimi:

Lankatalo Tapion Kauppa asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen, tilausten käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö:

Henkilön etu- ja sukunimi

Lähiosoite, Postinumero, Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Käyttäjätunnus ja salasana

Vaihtoehtoiset toimitusosoitteet

Tilaushistoria mahdollisine toimitus- ja laskutusosoitetietoineen

Rekisterin tietolähteet:

Asiakkaan henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään Lankatalo.net verkkokauppaan rekisteröitymisen tai verkkokaupan kautta tehdyn tilauksen yhteydessä.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin asiakas voi halutessaan rekisteröityä lankatalo.net asiakkaaksi. Rekisteröitymällä tai tekemällä tilauksen verkkokaupan kautta asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Lankatalon asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietojen luovuttaminen:

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta seuraavia tapauksia: Luovutus Postille ja Matkahuollolle pakettikorttien(osoitelappujen) tekemistä varten sekä perintää hoitaville tahoille sekä Paytrail. Lisäksi tietoja luovutetaan lainsäädännön niin velvoittaessa.

Rekisterin suojaus ja käsittelyn periaatteet:

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla, Lankatalo Tapion kaupan palveluksessa olevilla henkilöillä. Asiakasrekisterin varmuuskopiot säilytetään lukitussa tilassa. Konekielisen asiakasrekisterin hoitavat erikseen sovitut henkilöt. Konekieliset asiakasrekisterit sijaitsevat datakeskuksessa sijaitsevilla palvelimilla. Sekä verkkokauppaan että asiakasrekisteriin tunnistaudutaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Asiakasrekisteriä käyttävät vain ne käyttäjät, jotka käsittelevät tilauksia. Palvelimet on suojattu palomuureilla ja yhteydet ovat suojattuja.

Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiin perusteisiin (GDPR 6 artiklan 1. a, b ja f kohdat). Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä. Nämä oikeudet koskevat esimerkiksi omien henkilötietojen tarkistamista, korjaamista tai poistamista (GDPR artiklat 15-22). Sen, joka haluaa henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä tietoja, on lähetettävä tietopyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen:

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädännön noudattamiseksi. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.